İYTE ÇEVRE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

  A) BAŞVURU
  - Merkezimizdeki hizmetlerden yaralanmak isteyen kuruluşlar öncelikle web sayfamızda yer alan telefonlar ve e-posta aracılığıyla merkezimizle irtibata geçmelidir.

- Hizmetin sağlanması konusunda teyit alındıktan sonra web sayfamızdan ya da merkezimizden temin edilebilecek başvuru dilekçesi ile merkezimize başvurulmalıdır.

- Üniversitelerden yapılan başvurular üniversitenin antetli kağıdı ile gönderilmelidir.

-Analiz için numuneler merkezimizin tanımladığı miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi, vb.) içeren bir etiket olmalıdır.

-Başvuru ile birlikte numune/döküman (var ise) ilgili birime elden ya da kargo ile iletilmelidir.


  B) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
- İş bedeli için başlangıçta iletişim kurularak merkezimizden teyit alınmalıdır.

- Hizmet bedelinin aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun merkezimize ulaştırılmasını takiben analize başlanabilmektedir.

- Ücretler KDV hariç verilmiştir. ( KDV % 18’dir)

- Üniversite akademik personelinin araştırma amacı ile hizmet taleplerinde %50 indirim uygulanmaktadır.


  C) RAPORLAMA

- Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

- Düzenlenen raporda belirtilen sonuçlar sadece laboratuvara getirilen numune(ler) için geçerlidir.

- Rapor ve sonuçları ticaret ve reklam amaçları ile tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

- Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.

- Analiz raporu ve fatura, başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.

- Analiz fiyatları 31.12.2009 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlarda ya da analizlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel bilgilere cevrearge.iyte.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BANKA
T.C. ZİRAAT BANKASI EFES ŞUBESİ
HESAP NO: 8158250 - 5001 (YTL)

   
İYTE ÇEVRE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NUMUNE KABUL VE AMBALAJ BİLGİLERİ
Numuneler merkezimize ulaştırılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gereklidir:
  • Tüm katı ve sıvı numuneler kimyasallar için uygun, sağlam, akma ve sızma tehlikesi bulunmayan kaplarda laboratuvara getirilmelidir.

• İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda ambalajlarına, meşrubat şişelerine veya temizlik ürünü ambalajlarına alınmış temiz su ve atık su numuneleri laboratuvara kabul edilmemektedir.

• Analizi yapılacak numunelerin miktarları yapılacak teste göre değiştiğinden bu konuda ilgili laboratuvar birimi ile konuşulması gerekmektedir.

• Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1 kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza alınmalıdır, yırtılma tehlikesi olan (aluminyum folyo gibi) ambalajlarda getirilmemelidir.

• Arıtma çamuru ve toprak numunelerinin homojenliğinin sağlanması açısından numuneler filtre presten geçirilmelidir.

• HPLC için; katı numuneler en az 100 g’lık plastik veya cam ambalajda, sıvı numuneler tercihen 1L’lik plastik veya cam şişelerde gönderilmelidir.

• GC-FID, GC-ECD, GC-TCD ve GC-MS için; katı numuneler en az 10 g, sıvı numuneler ise en az 10 mL olacak şekilde kimyasallar için uygun kaplarda laboratuvara getirilmelidir.

• Gaz numune analizleri için numuneler basınçlı kaplar içinde korumalı olarak gönderilmeli, ortam havasında analiz yapılması için öncelikle laboratuvarımızdan adsorban malzeme temin edilmelidir.

• Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe ve ambalajlar kullanılmalıdır.

• Test edilmesi istenen numuneler, bir şahit numune, diğeri analize alınacak numune olmak üzere iki ambalaj halinde gönderilmelidir. Şahit numune gönderilmesi, istenildiğinde ek analiz yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.

• Numunenin konulduğu ambalajın üzerinde numuneyi tanıtıcı bilgilerin (numunenin ne olduğu, numune kodu, kuruluş adı, ambalajlama tarihi, varsa dikkat edilmesi gereken fiziksel ve kimyasal özellikler) etiketlenmiş bir şekilde bulunmalıdır.

• Isı etkisiyle bozulması muhtemel olan numuneler soğuk zincir bozulmadan ve güneş ışığı görmeyecek şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.