İYTE ÇEVRE GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
LABORATUVAR CİHAZ ALT YAPISI


• İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometre Cihazı (ICP-MS)
• Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı (GC-MS)
• Gaz Kromatografi-Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID)
• Gaz Kromatografi-Termal İletkenlik Dedektörü (GC-TCD)
• Gaz Kromatografi-Elektron Yakalama Dedektörü (GC-ECD)
• Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC)
• İyon Kromatografi Cihazı (IC)
• Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC)
• Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometre Cihazı (FTIR)
• Voltametre Cihazı
• Mikro Dalga Cihazı
• Potansiyometrik Titratör

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI (ICP-MS)
Cihaz Agilent 7500ce Octopole Reaksiyon Sistemi (ORS)
Koruyuculu Hamlaç Sistemi (Shield Torch System)
Numune Verme Sistemi High Solid Nebulizer
Concentric Nebulizer
Dedektör Yüksek Frekanslı (3MHz) Hiperbolik Kuadropol Kütle Spektrometresi


GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI (GC-MS)
Cihaz Agilent 6890 N / 5973 N Network GC / MSD System
Numune Verme Sistemi Agilent 7683 Injector (8’li)
Agilent 7694 Headspeace Autosampler (44’lü)
Manuel
Thermal Desorber
Dedektör Agilent 5973 Mass Selective Detector (S/SL inlet)

 

GAZ KROMATOGRAFİ-ALEV İYONLAŞMA DEDEKTÖRÜ (GC-FID)
Cihaz Agilent 6890 N Network GC System
Numune Verme Sistemi Agilent 7683 Injector (8’li)
Agilent 7683 Autosampler (100’lü)
Manuel
Dedektör Alev İyonlaşma Dedektörü (FID) (S/SL inlet)

 

GAZ KROMATOGRAFİ-TERMAL İLETKENLİK DEDEKTÖRÜ (GC-TCD)
Cihaz Agilent 6890 N Network GC System
Numune Verme Sistemi Agilent 7683 Injector (8’li)
Agilent 7683 Autosampler (100’lü)
Dedektör Termal İletkenlik Dedektörü (TCD) (PP inlet)


GAZ KROMATOGRAFİ-ELEKTRON YAKALAMA DEDEKTÖRÜ (GC-ECD)
Cihaz Agilent 6890 N Network GC System
Numune Verme Sistemi Agilent 7683 Injector (8’li)
Agilent 7683 Autosampler (100’lü)
Dedektör Elektron Yakalama Dedektörü (ECD) (S/SL inlet)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI (HPLC)
Cihaz Agilent 1100
Numune Verme Sistemi Manuel
Dedektör Diode-array Detector (DAD)
Refraktif İndeks Dedektör (RID)


İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI (IC)
Cihaz Dionex GP50 Gradient Pump
LC25 Chromatography Oven
IonPac CS12A (4x250mm) katyon değiştirici kolon
IonPac AS9-HC (4x250mm) anyon değiştirici kolon
Dedektör ED50 Electrochemical Detector

 

TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI (TOC)
Cihaz Shimadzu TOC-VCPH Total Organic Carbon Analyzer
Azot Ölçüm Ünitesi: TNM-1 Total Nitrogen Measuring Unit
Numune Verme OCT-1 8 Port Sampler
SSM-5000A Solid Sample Module

 

FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ INFRARED SPEKTROMETRE CİHAZI (FTIR)
Cihaz Perkin Elmer FT-IR System Spectrum BX
Numune Verme Katı ve toz örnekler infrared için genellikle öğütülerek KBr ile karıştırılır (1mg örnek, 300 mg KBr) ve preslenerek pelet yapılır.

 

VOLTAMETRE CİHAZI
Cihaz 757 VA Computrace
Elektrodlar Referans Elektrodu: Ag/AgCl
Yardımcı Elektrot: Pt, Glassy Carbon
Çalışma Elektrodu: Au Elektrot Tip, Au Elektrot Lateral, Ag Elektrot Tip, Multi-Mode Elektrot (DME, HDME, SMDE), Glassy Carbon Elektrot Tip, Platin Elektrot Tip, Ultra Trace Graphite Elektrot Tip

MİKRO DALGA CİHAZI
Cihaz Cem Mars X

 

POTANSİYOMETRİK TİTRATÖR
Cihaz AT-510 Otomatik Potansiyometrik Titratör ve APB-510 Otomatik Piston Büret